Skakalci s palico bodo znani po končanem roku za prijave.